Code First from Database ile Stored Procedure - (Programmability)


Nisan 2019 (0) Iptv 26.10.2021


MVC'den önce veya ASP.NET hayatımıza girdikten sonra veritabanı işlemleri okdukça kolaylaştı. Projemize veritabanımızı ilave etmenin pek çok yolu var ve ister sql veritabanımızdaki views'i ister stored procedure'i eklemek hem kolay hem de bunlarla ilgili olarak bir çok kaynak veya makale mevcut. Çünkü veritabanını genelde EF Designer from database ya da Empty Code First model şeklinde ekleyenler için çok rahatlıkla kaynak bulunabilir internette.

Ancak ben az bilinen bir yöntemi anlatacağım. Burada önemli bir detay belirtmek isterim. Konuyu öyle uzun uzadıya anlatacak değilim. Sadece hazırlamış olduğunuz Stored Procedureyi MVC projemize nasıl dahil ediyoruz ve View sayfamıza nasıl taşıyoruz? şeklinde anlamış olacağım.

Veritabanımızda hazırladığımız Store Procedure örneği

Code_First_from_Database

Projemize ise veritabanını şu şekilde ekleyenler

Controllers daki Ogrenci.cs dosyamıza aşağıdaki kod bloğunu metold olarak ekleyip, istediğiniz bölümden ActionResult olarak View sayfamızdan hangi veriyi almak istiyorsak yönlendirme yapıyoruz. 


Code First from Database ile Stored Procedure (Programmability)

public static DataTable OgrenciStoredProcedure() //procedure me ulaşıyorum
    {
      using (OgrenciDB db = new OgrenciDB())
      {
        try
        {
          DataTable dtTransactions = new DataTable();
          db.Database.Connection.Open();
          var command = db.Database.Connection.CreateCommand();
          command.CommandText = "OgrenciListesi";
          command.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
          dtTransactions.Load(command.ExecuteReader());
          db.Database.Connection.Close();
          return dtTransactions;
        }
        catch
        {
          return null;
        }
      }
    }

Örneğin ben ActionRestult (Index) sayfamıza gönderiyorum.

 ViewBag.OgrenciListele = rekorCogul()

Eğer takıldığınız bir yer olursa aşağıdaki mesaj bölümünden yazın lütfen. 


Yorum yapabilmek için giriş yapınız

Giriş Yap

Sitede Ara

ralfiSoft.com Download

DOWNLOADS

Son Yapılan Yorumlar