Asp.Net MVC – Siteye Gelen Ziyaretçi Bilgilerini Alma


Nisan 2019 (0) Iptv 20.06.2021


Asp.Net MVC de kullandığım ziyaretçi bilgilerini alma kodunu paylaşacağım. Bu metot içerisinde ip alma, bulunan sayfayı alma, referans yani gelinen sayfayı alma, browser adını alma ve kullanılan dili alma kodları bulunmaktadır.

public void VisitorInformation()
{
string ip = Request.UserHostAddress;
string pageUrl = Request.RawUrl;
string referanceUrl = Request.UrlReferrer.ToString();
string browser = Request.Browser.Browser;
string lang = Request.ServerVariables["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"].Substring(0, 2);
}

Request.UserHostAddress: Ziyaretçinin ipsini alır.

Request.RawUrl: Ziyaretçinin bulunduğu web sayfasının urlini alır.

Request.UrlReferrer.ToString(): Ziyaretçinin web sayfasına geldiği urli gösterir. Bu kısımda bazen hatalara düşüldüğünden dolayı try catch içine alıp, referanceUrl dönüşünü “” olarak ayarlayabilirsiniz.

Request.Browser.Browser: Ziyaretçinin kullandığı tarayıcı adını alır.

Request.ServerVariables[“HTTP_ACCEPT_LANGUAGE”].Substring(0, 2): Ziyaretçinin kullandığı dilin ilk 2 karakterini alır. tr gibi.


Yorum yapabilmek için giriş yapınız

Giriş Yap

Sitede Ara

ralfiSoft.com Download

DOWNLOADS